Μετά τήν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 12ης /25ης Φεβρουαρίου 2018, οἱ Ἀρχηγοί τῶν 3 Μειζόνων Κοινοτήτων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἤτοι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Κουστωδίας τῶν Φραγκισκανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως διά τά πρόσφατα φορολογικά μέτρα τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς βάρος τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί ἀπεφάσισαν νά κλείσουν τήν θύραν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπ᾽ ἀόριστον.

Τήν διαμαρτυρίαν ταύτην, ἔχουσαν ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον):

 http://www.jp-newsgate.net/en/2018/02/25/38248

ἀνέγνωσε ἐξ ὀνόματος τῶν 3 Μειζόνων Κοινοτήτων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.