Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προχώρησε στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 σε πληρωμές ύψους 2.805.112,00 ευρώ και οι οποίες αφορούν κυρίως τη βελτίωση στην παραγωγή και στην εμπορία μελιού.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν αφορούν 615 δικαιούχους.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.