Από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων και το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακοινώνεται το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι Ευρώ που θα ισχύσει την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.