Το Hlektra.gr κάλυψε δημοσιογραφικά την παρουσίαση και την συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της «Αγροτικής Καινοτομίας» που διεξήχθη το απόγευμα της Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Royal Olympic Hotel Athens».

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα παρουσίασης μιας μεγάλης πρωτοβουλίας στον Αγροτικό Τομέα, που φιλοδοξεί όπως διακήρυξαν οι οργανωτές της, με την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών και της Σύγχρονης Συμβουλευτικής να βάλει τη σφραγίδα της στην εθνική προσπάθεια για:

 • αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πρωτογενούς τομέα
 • διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την γεωργία
 • ικανοποίηση των οικονομικο-κοινωνικών αναγκών του γεωργικού πληθυσμού.

Οι δυνάμεις της Παραγωγής (Δώδεκα Συνεταιρισμοί), της Επιστήμης (Δεκατέσσερα μεγάλα Γεωτεχνικά γραφεία) και της Τεχνολογίας (η πρωτοπόρα εταιρεία ψηφιακών εφαρμογών στη γεωργία και παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας) στην Ελλάδα,
ΕΝΩΣΑΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ τους σε μια εταιρεία για την παροχή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Η νέα εταιρεία όπως παρουσιάστηκε στην ημερίδα, επικεντρώνεται και είναι έτοιμη να διαθέσει:
Α. Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής, εφαρμογές πληροφορικής και εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού, ανάπτυξη και παροχή γεωργικής συμβουλευτικής μέσω τεχνολογικής και ψηφιακής πλατφόρμας, με πυρήνα το σύστημα της ευφυούς γεωργίας  “gaiasense” και κάθε άλλη υπηρεσία που δύναται να συμβάλλει στην βελτίωση του γεωργικού αποτελέσματος.


Β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, εκπαίδευση, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και λοιπές υπηρεσίες στον ευρύτερο αγροτικό τομέα και κάθε άλλη υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Μέσα από τις εισηγήσεις εννέα ανθρώπων, επιστημόνων και επιχειρηματιών με πολύχρονη εμπειρία δραστηριοποίησης στην πραγματικότητα του αγροτικού τομέα αλλά και ανθρώπων της αγοράς, παρουσιάστηκε η σημερινή εικόνα του πρωτογενή τομέα της χώρας. Αναδείχτηκαν επείγουσες ανάγκες παρεμβάσεων και υπαρκτές δυνατότητες που μπορούν να δώσουν διέξοδο. Προβλήθηκαν πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προβλημάτων. Στοιχειοθετήθηκε η βάση του συστήματος της νέας εταιρείας για τη χρήση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ως εργαλείο ΑΝΑΤΑΣΗΣ του Γεωργικού Τομέα. Παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα αυτής της Πρωτοβουλίας.

Ως πρώτος Πρόεδρος της «Αγροτικής Καινοτομίας» ορίσθηκε από τους μετόχους της ο συνεταιριστής Χρήστος Γιαννακάκης – Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γεωπόνος Νίκος Στουπής – πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ και πρώην Πρόεδρος του ΕΛΓΑ.

Το υπόλοιπο ΔΣ συμπληρώνουν οι:

Κακαφίκας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος – Χατζηπαπαδόπουλος Φώτιος, Μέλος -Κουφουδάκης Ιωάννης, Μέλος – Αντωνόπουλος Σπυρίδων, Μέλος – Ιωαννίδης Απόστολος, Μέλος – Τρέλλης Χρήστος, Μέλος – Καλφούντζος Ηλίας, Μέλος – Σδράκας Εμμανουήλ, Μέλος – Κατσούλης Γιώργος, Μέλος

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους:
Πάνω από διακόσιοι γεωτεχνικοί που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών στον αγρο-περιβαλλοντικό χώρο από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Εκπρόσωποι πάνω από τριάντα αγροτικών συλλογικών – συνεταιριστικών σχημάτων. Προϊστάμενοι των Διοικητικών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ (Διαχειριστική Αρχή, Παραγωγικές Διευθύνσεις, κ.λπ.),  λοιπών εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ κ.λπ.) και εκπρόσωποι από τον πολιτικό κόσμο.

Στο επίκεντρο των άμεσων δράσεων της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε, μπαίνουν:
Η Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης δικτύου Πανελλαδικής κάλυψης.
Η Διαμόρφωση Συνεργασιών με τοπικές υπαρκτές δομές Συμβουλευτικής ή η δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν.
Η Εκπαίδευση και Πιστοποίηση των συνεργατών της.
Η μαζική προώθηση και εφαρμογή του συστήματος της «Ευφυούς Γεωργίας» στη γεωργική πράξη και ο εμπλουτισμός του από την εμπειρία της γενικευμένης εφαρμογής του.
Η Διαμόρφωση Νέων Υπηρεσιών.
Η Προετοιμασία, η άσκηση πίεσης εφαρμογής αλλά και η βοήθεια στην ωρίμανση προκήρυξης του Μέτρου 2, της Συμβουλευτικής, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που με 120.000.000€ στον προϋπολογισμό του μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να βοηθήσει την ανόρθωση και τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και να δώσει διέξοδο στην ανεργία των Γεωτεχνικών.

Ποια είναι η «Αγροτική Καινοτομία»

Είμαστε

οι βασικοί πυλώνες της αγροτικής Ανάπτυξης:

 • Οι αγρότες, μέσω υγιών βιώσιμων παραγωγικών συνεταιρισμών
 • Οι γεωτεχνικοί, μέσω των σπουδαιότερων γραφείων παροχής υπηρεσιών στον Αγροπεριβαλλοντικό χώρο
 • Η τεχνολογία, με την πρωτοπόρα στην αιχμή των Τεχνολογικών εξελίξεων εταιρία Πληροφορικής, την ΝEUROPUBLIC

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι η σύσταση ενός Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα λειτουργήσει καταλυτικά για την αναστροφή του μαρασμού της ελληνικής γεωργίας, μέσα από τη δραστική βελτίωση της παραγωγικότητάς της, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της

Τι κάνουμε

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια Εταιρία με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλών και αναλύσεων στον Αγροπεριβαλλοντικό τομέα

 

 

 • Ψηφιοποιούμε την Ελληνική γεωργία στη βάση της τεχνολογικής καινοτομίας και της επιστημονικής εξειδίκευσης. Προωθούμε την επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Ύπαιθρο. Αξιοποιούμε και διασφαλίζουμε στο έπακρο τις τρέχουσες και μελλοντικές ροές χρηματοδοτήσεων από την ΚΑΠ
 • Επενδύουμε σε καινοτόμες και δοκιμασμένες εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, χρησιμοποιώντας ώριμα τεχνολογικά εργαλεία αύξησης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους καλλιέργειας. Τοποθετούμε την αγροτική συμβουλή στην εποχή της πληροφορίας, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας
 • Δημιουργούμε δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, επιστημόνων γεωτεχνικών, παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών νέας γενιάς, συνδέοντας  Έρευνα και Εφαρμογή. Αξιοποιούμε το πλεονέκτημα της ευφυούς γεωργίας και των δοκιμασμένων αποτελεσμάτων της στην κερδοφορία της εκμετάλλευσης, στο περιβάλλον και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δημιουργούμε  αγορά και εισοδήματα
 • Δικτυώνουμε παραγωγούς και συμβούλους σε όλη την Ελλάδα, διευκολύνοντας τη διάχυση και την καθολική εφαρμογή εξειδικευμένων συμβουλών, από αυτούς που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, ανά καλλιέργεια
 • Υλοποιούμε παραδειγματικά Ευρωπαϊκές πολιτικές. Συμβάλλοντας στην αλλαγή της ταλαιπωρημένης και οικονομικά αδρανούς Ελληνικής Γεωργίας και Υπαίθρου. Ενισχύουμε, σε μια κρίσιμη καμπή, την Εθνική Οικονομία και το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Κεντρικό μας σύνθημα

«Παράγουμε περισσότερα με λιγότερα»

Οι στόχοι μας

 • Να ανοίξουμε την αγορά αγροτικών συμβουλών καθιστάμενοι ισχυροί «παίχτες» της
 • Να είμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων ευφυούς γεωργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της υπαίθρου. Να αποτελέσουμε τον βασικό συντελεστή ανάταξης της αγροτικής παραγωγής και μετρήσιμης θετικής συμβολής στα αγροτικά εισοδήματα και στο ΑΕΠ της χώρας
 • Να δημιουργήσουμε συνεργάτες που θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες αγροτικές συμβουλές ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Να εγγυηθούμε τη βιώσιμη και σταθερή κερδοφορία τους μακροπρόθεσμα. Να τους εξασφαλίσουμε, την πλήρη εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου, ως «απόλυτη, αντικειμενική και αξιόπιστη πηγή» συμβουλών για μειωμένες εισροές, χωρίς εμπορικές ή άλλου τύπου «δεσμεύσεις»
 • Να αποτελέσουμε τον βασικό φορέα στην υλοποίηση του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Ελλάδα, αλλά και να συμβάλλουμε στη συνολική απορροφητικότητά του
 • Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός αυτοχρηματοδοτούμενου συστήματος Συμβουλευτικής, που θα μπορεί να σταθεί και μόνο του, με τις ελάχιστες δυνατές εμπορικές ή άλλες εξαρτήσεις, παρέχοντας προοπτική και εγγύηση για τη βιωσιμότητα του κλάδου
 • Να μπορούμε να επηρεάζουμε τις αναμενόμενες να εφαρμοστούν πολιτικές, παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις που θα συνδέονται με την διαρκώς εξελισσόμενη ΚΑΠ
 • Να έχουμε βαρύνοντα λόγο στις μελλοντικές πολιτικές για την ανάπτυξη των γεωργικών συμβουλών και της αγροτικής οικονομίας στη χώρα και για τη διασφάλιση του εισοδήματος των συνεργατών και του αγροτικού οικοσυστήματος

 

 

Μέσω της ευφυούς γεωργίας (gaiasense) προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν σε :

 

 

 • Εκπλήρωση των απαιτήσεων διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών κανόνων και την τήρηση των καλών πρακτικών  που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα
 • Καλή διαχείριση, ποιότητα και αποδοτικότητα των υδατικών πόρων, ορθολογική χρήση λιπασμάτων
 • Απαιτήσεις Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών
 • Μετριασμό επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αντιστοίχιση και προσαρμογή της αγροτικής οικονομίας στις διαμορφωνόμενες συνθήκες
 • Παραγωγή ποιοτικών επώνυμων προϊόντων σύμφωνα με εθνικά και   διεθνή πρότυπα (Βιολογικά, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, κλπ. )
 • Βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών, μελισσοκομικών και υδατοκαλλιεργητικών – αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας
 • Επιμόρφωση, κατάρτιση, εκπαίδευση των συνεργατών της και των αγροτών σε θέματα οργάνωσης και βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας
 • Διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών
 • Εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία
 • Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  • Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων
  • Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά
  • Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
  • Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες

 

Τα πρώτα μας βήματα 

 

 

-Προχωρούμε σε  προϋποθέσεις και υποδομές Πανελλαδικής Κάλυψης

-Διαμορφώνουμε Συνεργασίες με τοπικές υπαρκτές δομές ή βοηθούμε για την δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν

-Εκπαιδεύουμε και πιστοποιούμε τους συνεργάτες μας,

-Προωθούμε και εμπλουτίζουμε το σύστημα της ευφυούς γεωργίας

-Διαμορφώνουμε νέες υπηρεσίες

-Προετοιμαζόμαστε για το Μέτρο 2 της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Σφακτηρίας 11, 18545, Πειραιάς
Τ: 216 200 2490 F: 216 200 2499
M: [email protected] URL: www.agrotomi.gr

Ρεπορτάζ: Αλέξης Τερζής

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.