Αναλυτικά παραδείγματα με τις επερχόμενες μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, εξέδωσε με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ.

Με τις νέες διατάξεις διατηρούνται:

  • Το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των εισφορών
  • Η διαδικασία υπολογισμού και εισφοροδότησης
  • Η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, ως αποτέλεσμα της σχέσης καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών

Παράλληλα σύμφωνα με το workenter.gr , θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Ως έναρξη ισχύος της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η 01/01/2019.

Σημειώστε:

  1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μειώνεται από 20% σε 13,33%
  2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής: 1) για το έτος 2019 από 18% σε 12%, 2) για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%, 3) για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και 4) για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%
  3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο (Παραδείγματα).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.