Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 487/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στη Κόρινθο (αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32) στις 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :

  1. Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2020
  2. Σχέδιο κανονισμού για υπαίθριες διαφημίσεις

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τετάρτη 18/12/19  και ώρα 6:00 μ.μ.) οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

    Ο Πρόεδρος

 Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Φωτο αρχείου

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.