Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, θα λάβει χώρα την  12η  Δεκεμβρίου  2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση  κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 345/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 346/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 348/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 5. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 6. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων
 9. Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές των Κοινοτήτων Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου,Άσσου καΙ Κάτω Άσσου Δήμου Κορινθίων, για την τοποθέτηση υπέργειων Μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμποίνων) από την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ»
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων»
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σολυγείας»   
 13. Λύση συμβάσεων
 14. Ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου» και υλοποίηση αυτού σε συνεργασία με το Ελληνικό ίδρυμα Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
 15. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον πεζόδρομο Πυλαρινού & Εθν. Αντίστασης για φιλανθρωπική εκδήλωση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου.
 16. Επιχορήγηση του Σωματείου «Φίλοι του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου»
 17. Αιτήματα συνδημοτών μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.    

      Αντώνιος  Κυριαζής

Φωτο αρχείου

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.